Sapnų reikšmės


| A | Ą | B | C | Č | D | E | Ė | F | G | H | I | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ū | V | Z | Ž

Troba (trobesiai) - Sapnuoti namus (troba,trobesius) - labai daugiareikšmis sapnas, skirtingiems žmonėms - skirtinga reikšmė; Sapnuoti savo seną gražų ir jaukų namą - labai geras ženklas. Šis sapnas pranašauja ilgą gyvenimą; Jeigu sapne Jūs aplankote savo seną namą -laukite gerų naujienų; Mažas namas, ypač vaikystės - reiškia mėginimą išsisukti iš esamų problemų; Įeiti į šviesų namą - reiškia suklestėjimą ir turtą; Sapnuoti, kad turite mažą namelį - reiškia tylų džiaugsmą ir pasitenkinimą; Sapnuoti, kad jūsų namuose susirinko daug žmonių - reiškia nelaimes ir ašaras; Statyti namą - sėkminga meilė, ištikimi bendradarbiai, t.p. gali reikšti ir daug pagarbos, bet jokio pelno; Statyti namą svetimoje žemėje - reiškia, kad pranašaujama mirtis išimtinai tam, kuris rengiasi keliauti į užsienį arba vesti užsienietę (tekėti už užsieniečio); Statomą bet kokį namą sapne regėti - darbštumas, po tokio sapno palanku imtis sunkių bei nemalonių bet būtinų darbų; nebaigtą statyti - neramios dienos, nepatartina bet kokia rizika; Pirkti namą - laukia sėkmė; Dirbti prie namo - įspėjimas, kad reikia stiprinti šeimyninius santykius; Remontuojamą, taisomą namą sapnuoti - visi neaiškūs santykiai susitvarkys, šeimoje įsivyraus teisybė ir ištikimybė; Suremontuotas namas - santykių išsiaiškinimas; Dengti namo stogą - nuostoliai; Tuščias namas - svajonių neišsipildymas; Areštuotas namas - neaiški situacija gyvenime; Matyti numatytą griauti namą - dėl lengvabūdiškumo gresia nelaimė; Griauti namą - barniai su kaimynais, t.p. gali reikšti ir nuostolius; Griūvantis namas ar avarinės būklės namas - nesėkmė ar liga ar net mirtis; Jei namas apleistas, paliktas be priežiūros - tarsi sniego lavina užgrius darbai; Persikelti į didesnį namą - ieškosite geriau apmokamo darbo; Keltis į naują trobą (namą) - geros gyvenimo sąlygos, po tokio sapno palanku imtis naujų darbų bei sumanymų; Pakeisti gyvenamąją vietą - netikėtos naujienos ir skubi kelionė; Jeigu moteris sapnuoja, kad išvyksta iš namų, vadinasi, ji bus apsupta netikrų, ilgaliežuvių draugų; Sėdėti, ar tiesiog sapnuoti, kad esate savo name - išvengsite pavojų, tačiau gali reikšti kad nesaugumo jausmą; Jeigu sapnuojate, kad negalite rasti savo namų - prarasite tikėjimą žmonių sąžiningumu; Sapne regėti, kad neturite namų, - nesėkmės ir finansinės problemos; Sapne rasti paliktą namą - turėsite pelną; Sapne prie savo namų gulėti - nesutarimai šeimoje; Matyti namo fasadą reiškia jūsų norą, padaryti įspūdį kitiems; Matyti apstatytus baldais kambarius reiškia, kad jūsų gyvenimo būdas yra prasmingas; Langai, durys, balkonas ir pan. - reiškia santykį su aplinka. Jei langai užtemdyti arba užkalti, o durys uždarytos, tada namas prilygsta tvirtovei, santykis su aplinka yra pažeistas; Matyti namą be langų, durų ir pan. reiškia netikrumą gyvenime; Matyti atskirus kambarius - daugiau ar mažiau atsispindinti tikrovė; Darbo kambarys ir biblioteka - pranašauja geras sąlygas dvasinei veiklai; Bendras kambarys ir miegamasis - atspindi jausmusJei rūsyje tamsu - liūdni praeities prisiminimai; Vaikščioti apleistame name po tuščius kambarius reiškia betikslį gyvenimą, ramybės nesuradimą; Namą valyti, šluoti - laimė; Pertvarkyti kambarius - laukite svečių; Namus, drabužiais apkarstytus, sapnuoti - vargas; Matyti degantį savo namą - įspėjimas, kad gyvenime reikia atsargiau elgtis; Apskritai, degantis namas - nemalonumai;br>Matyti artimą žmogų, statantį namą, - pasikeitimai to žmogaus asmeniniame gyvenime pareikalaus didelių pastangų ir sumanumo; Bepročių namai - dideli nemalonumai.